2.

Welkom bij het 2e punt. Hier gaat het over het gesprek wat Jezus heeft met de twee moordenaars die samen met Hem gekruisigd werden:

Eén van de gekruisigde misdadigers schold Jezus ook uit. Hij zei: “Jij bent toch de Messias? Red dan Jezelf én ons!” Maar de andere zei tegen hem: “Ben jij zelfs niet bang voor God nu je dezelfde straf krijgt als Hij? Het is rechtvaardig dat wíj deze straf krijgen. Het is onze straf voor wat we hebben gedaan. Maar Híj heeft helemaal geen kwaad gedaan.” En hij zei tegen Jezus: “Jezus, denk aan mij als U in uw Koninkrijk komt.” Jezus zei tegen hem: “Ik zeg je dat je vandaag nog met Mij in het paradijs zal zijn.” De Bijbel, Lukas 23 vers 38 – 43

Wat zou dit gesprek voor jou kunnen betekenen? Denk daar eens over na tijdens het luisteren van het volgende lied.

Als ik je zie in de hemel

met Trijntje Oosterhuis | The Passion 2021

Lees hier de liedtekst van het nummer ‘Als ik je zie in de hemel’. Het nummer is een Nederlandse vertaling van het Engelstalige nummer ‘Tears in Heaven’.

Weet je nog mijn naam
Als ik je zie in de hemel
Raak je mij dan aan
Als ik je zie in de hemel

Ik hou je vast
En draag de last
Want ik weet, ik hoor nog niet
In de hemel

Weet ik wie jij bent
Als ik je zie in de hemel
Had je mij herkent
Als ik je zie in de hemel

Ik draag het leed
Omdat ik weet
Dat je mij, niet vergeet
In de hemel

Tijd verzacht geen pijn
Tijd heelt geen verdriet
Tijd vergeet geen leed
‘t Heelt je wonden niet
Heelt ze niet

Zou je mij zien staan
Als ik je zie in de hemel

Ik hou je vast
En draag de last
Want ik weet, ik hoor nog niet
In de hemel

Ja ik weet, ik hoor nog niet
In de hemel

 

Vervolg de tocht en loop verder naar punt 3.